Behärska en kamera för film


Tillbaka till rötterna – fotografera med kamera för film

Info om film för analoga kameror – hantering och egenskaper
Kamerans hantering för skärpa och rätt exponering
Framkallning av svartvit film och kopiering till bild

Start – 2/10 kl 18:00

Cirkelledare: Kjell Englund
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 450kr