Behärska en kamera för film


Tillbaka till rötterna – fotografera med kamera för film

Info om film för analoga kameror – hantering och egenskaper
Kamerans hantering för skärpa och rätt exponering
Framkallning av svartvit film och kopiering till bild

Start: Hösten 2023 Datum kommer i augusti/september

Cirkelledare:
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 575kr

Anmälan