På grund av corona pandemi så har vi varit tvungna att göra en paus
på våra fotokurser
Vi hoppas att vi kan återstarta kurserna under våren 2021