Medlem & avgifter


Att vara medlem i Fotoklubb Fornby kostar nu 200 kr/år. Du kan betala in avgiften till Fotoklubb Fornby på bankgirokontot 5119-3308.

OBS! skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress på talongen eller som ett meddelande.

Ansvarig för fotolabbet
Kjell Englund

e-post: morkrum@fotoklubbfornby.se • Telefon: 070-771 11 45

Ansvarig för ateljén
Jhan Silvertam

e-post: atelje@fotoklubbfornby.se   •  Telefon: 070-575 71 78

Ansvarig för studierna
Per Leijström

e-post: info@fotoklubbfornby.se    • Telefon: 070-536 31 13

Instruktion
för skötsel av ateljén

Vill Du dessutom nyttja mörkrumslokalerna och/eller ateljén kostar det nu 350 kr per termin där sommaren ingår. Väljer du du att lösa för hela året är avgiften 600 kr.

För att få använda lokalerna måste du ha deltagit i någon av klubben godkänd kurs, såsom en fotocirkel som drivs av klubben eller en fotokurs i folkhögskolans regi. När du betalar in terminsavgiften ska du också skriva, när du gick den senaste studiecirkeln och vilken ledare du hade när du gick den cirkeln.

Tillgång till labb och ateljé förutsätter att du kan hantera utrustningen så väl att nästa medlem som kommer in dit finner lokal och utrustning i lika gott skick som när du kom dit. De flesta som kommer nya till oss deltar i de kurser och studiecirklar som vi anordnar för att befästa kunskaperna.

Anser du att du redan har kunskaperna för att kunna använda våra lokaler? Tala med – skriv till våra ansvariga för ateljén och mörkrummet innan du betalar in din avgift. Vi brukar ordna så att du får träffa några av oss och prata om vad som krävs av varje användare.

 


607124

 

Spara

Spara