Landskapsfotografering 16/9 -15

Onsdagen den 16/9 kl 19.00  Patrik Larsson och berättar om landskapsfotografering
Lokal Bergsmansgården Fornby folkhögskola Borlänge.