Krav: Egen dator med Photoshop CC /Lightroom, med PH/Lightroom installerat. Hyggliga datakunskaper.
Man ska helst ha gått nivå 1 i respektive Lr/Ph innan man går nivå 2.


Adobe Photoshop  2


Justering lager, solid färgfyllning och övertoning fyll, retuchering, kombinera flera bilder, smarta objekt, filter, pensel, text, och andra lagerobjekt, export och delning.

Start – Vt 2025

Cirkelledare: Svante Olofsson
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 450kr