Teknik och metoder för att fotografera vid bröllop och porträtt

Start: vt 2024

Cirkelledare: Fredrik Källängs
Lokal: Fornby folkhögskola, Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 575kr

Till anmälan