Berätta i bild

Syftet är att tillsammans titta på bilder och öva upp förmågan att läsa bild för att kunna använda tankesättet i sitt eget fotograferande och berätta sin story. Förmiddagen är mestadels teoretisk och under eftermiddagen får kursdeltagarna ett fotografiskt uppdrag att lösa.

Start 9/11 2024 Hel dag

Cirkelledare: Henrik Hanson är verksam som fotograf och nyhetsförmedlare sedan många år…”

Lokal: Fornby folkhögskola, Östflygeln

1 hel lördag
Pris: 650kr

Anmälan