Macrofotograferings pryl

Några tekniker för att komma nära motivet
Den lilla fotostudion

Start  vt 2025. Återkommer med startdatum

Cirkelledare: Per Leijström & Mikael Wiklund

Lokal: Fornby folkhögskola, Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 450kr