Att se på en bild kan vara att betrakta den ytligt och konstatera om den är tilltalande eller inte. Det kan också vara som att lösa en gåta, tolka och försöka förstå bilden ur en djupare innebörd. Vad är syftet med bilden? Vad har fotografen tänkt sig att betraktaren ska uppleva? Hur har fotografen skapat bilden? För att klara ut hur olika människor betraktar en bild kan det vara intressant att i grupp göra bildanalys där det ges tillfälle att göra sin egen tolkning av en bild.

1 Upplevelse och känsla?

En fotografering görs ju alltid med ett syfte. Ofta är fotografiet till för att skapa känslor eller reaktioner. Det är känslor, upplevelser och inlevelse som i sin tur skapar nyfikenheten för en bild. Vilket är det första intrycket och vilka känslor skapar en fördjupad tolkning?

2 Bildens grundbetydelse?

Vad gör att bilden får mig att reagera? Vad föreställer bilden? Vilka är personerna, föremålen, miljön och händelserna. Vad är bilden uppbyggd av i form av komposition, linjer, färger och ljus?

3 Vilka tankar leder bilden in på?

Vad tänker du på när du ser bilden? Det är i det här skedet som tankar och känslor utvecklas fritt om det som bilden berättar. Föremål och handlingar som ger gemensamma associationer, t ex glada människor tillsammans ger en känsla av gemenskap, olika symboler ger associationer, perspektivet påverkar hur motivet uppfattas. Färgtonen i bilden, om det är kalla eller varma färger, påverkar våra känslovärderingar om motiv på bilden.

4 Associationer?

Självklart är det ofta privata associationer som påverkar tankar och känslor för en bild. Det kan vara företeelse på bilden som starkt påminner om en egen upplevelse. Privata associationer berättar ju inget om bildens allmängiltiga betydelse, men de påverkar sättet att se på bilden.

Frågor att ställa och besvara vid bildanalys:

  • Vilken känsla får du av bilden?
  • Hur reagerar du på bilden?
  • Vilken känsla, upplevelse eller inlevelse ger den här bilden dig?
  • Får du någon privat association när du ser bilden?
  • Vad tror du att fotografen vill förmedla?