Krav: Egen dator med senaste versionen (13.3.1) av Lightroom Classic installerat.
Hyggliga datakunskaper.


Grunderna i Lightroom.
Vi lär oss att importerar och exporterar bilder.
Hur fungera metataggar, keywords, klassificering, presets, sortering och mappstruktur i lightroom.
Vi går igenom biblioteksmodul och framkallningsmodul och avslutar med grunderna i redigering av bilder

Start: 8/10 2024 kl 18:30

Lightroom 2 kommer att starta våren 2025

Cirkelledare: Mikael Wiklund
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 575kr

Anmälan