Krav: Egen dator med senaste versionen (11.3.1) av Lightroom Classic installeret.
Hyggliga datakunskaper.
Man ska helst ha gått nivå 1 i Lightroom eller motsvarande kunskap innan man går nivå 2.


Grunderna i Lightroom.
Import, export, metataggar, keywords, klassificering, presets, sortering, mappstruktur, biblioteksmodul och framkallningsmodul

Start: Flyttad till vt 2024

Lightroom 2 kommer att starta våren 2024

Cirkelledare: Mikael Wiklund
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

3 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 575kr

Anmälan