Krav: Egen dator med Photoshop CC /Lightroom, med PH/Lightroom installerat. Hyggliga datakunskaper.
Man ska helst ha gått nivå 1 i respektive Lr/Ph innan man går nivå 2.


Adobe Lightroom 1

Grunderna i Lightroom.
Import, export, metataggar, keywords, klassificering, presets, sortering, mappstruktur, biblioteksmodul och framkallningsmodul

Start – Hösten 2020

Lightroom 2 kommer att starta våren 2020

Cirkelledare: Svante Olofsson
Lokal: Fornby folkhögskola Östflygeln

4 träffar á 3 undervisningstimmar
Pris: 575kr