Att vara medlem i Fotoklubb Fornby kostar nu 200 kr/år. Du kan betala in avgiften till Fotoklubb Fornby på bankgirokontot 5119-3308.

OBS! Glöm inte att skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress som ett betalningsmeddelande.

Vad gör vi på fotoklubben

Kursverksamheten är viktig för oss och vi har ett gediget program. Kurserna är i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Vi har också medlemsträffar. Onsdagar jämna veckor kl 18:00 träffas medlemmar för att diskutera fotografering. Vi kan även ha bildvisning och kortare utflykter på medlemsträffarna vilket meddelas via mail eller hemsidan.

Vi försöker också att ha ett par föredrag om året där vi kan ta in någon känd fotograf men det kan även hända att någon medlem kan hålla ett föredrag.

Ett par lite längre resor brukar vi göra. Exempel på detta är bl.a en resa till Njupeskär med övernattning. Resor till Stockholm för besök på fotomässa eller någon form av studiebesök på något intressant fotorelaterat ställe.

Våran klubblokal ligger vid Fornby Folkhögskola i källarlokalen i C-huset. Vi har ett mörkrum och en ateljé. För att utnyttja ateljé och mörkrum så krävs det att ni gått våra ateljé och mörkrumskurser