Årsmötet 2016

Vårt årsmöte inträffar den 2016-02-17 kl 19:00 i Östflygeln på Fornby folkhögskola, Borlänge