Föreläsning och årsmöte – onsdagen den 17 februari

Föreläsning och årsmöte den 2016-02-17

Onsdagen den 17 februari kl. 19:00 blir det en spännande föreläsning och bildvisning samt ett årsmöte hos Fotoklubb Fornby i Östflygeln på Fornby folkhögskola i Borlänge!

Fotografen Annika Byrde kommer till Fotoklubb Fornby onsdagen den 17/2 kl. 19
Hon visar bilder och berättar om hur hon planerar och sätter upp mål i sin fotografering.
“Att göra bilder för mig är att lära mig att förstå saker, att titta på någonting genom att se det utifrån och att kunna gå tillbaka. Att förklara eller berätta om något och komma längre än med ord. Det är på många sätt en mer direkt och mer känslomässig typ kommunikation som fascinerar mig.” Citat från Annikas blogg http://annikabyrde.blogspot.se.

 

Du kallas härmed till 2016 års årsmöte i Östflygeln på Fornby folkhögskola i Borlänge 17/2

Efter en fikapaus tar årsmötet vid. Vår förening har en stabil ekonomi, vilket ger utrymme för nya verksamheter, nya idéer samt förbättringar av det vi gör idag. Vi hoppas på en bra diskussion om hur vi ska gå vidare för att medlemmarnas bilder och kunnande ska utvecklas positivt! Kom till oss och påverka!! Dagordningen för årsmötet bifogas nedan.

Varmt välkommen till en intressant kväll den 2016-02-17 kl. 19

För styrelsen i Fotoklubb Fornby Kjell Englund (kassör)