Kallelse till Årsmöte

Onsdag 19 februari 2020 kl 19:00 har Fotoklubb Fornby årsmöte i Östflygeln på Fornby folkhögskola.

Sedvanliga val: Val av ordförande , ordinarie ledamöter och suppleanter.
Redovisning av ekonomin och en beskrivning av våran verksamhet.

Föreningen har en stabil ekonomi och är aktiva med bland annat veckomöten, mörkrumsarbete, fotograferande i ateljèn och fotoutflykter. Vi har även en stor kursverksamhet

HÄRMED KALLAS DU TILL 2020 ÅRS ÅRSMÖTE I ÖSTFLYGELN PÅ FORNBY FOLKHÖGSKOLA I BORLÄNGE DEN 19 FEBRUARI

Styrelsen för Fotoklubb Fornby