Medlemsavgifter 2020

Hej, kära klubbmedlemmar!

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften och avgifter för utnyttjande av mörkrum och ateljé för år 2020!

Medlemsavgiften liksom mörkrum och ateljéavgifter är oförändrade 2020.

Medlemsavgift – 200 kr per år.

Ateljé- och mörkrumsavgift 600 kronor för hela 2020 eller 350 kronor för ett halvår!

Betala helst in din avgift senast 2020-01-31 till Fotoklubb Fornbys bankgironummer: BG 5119-3308.

Komihåg att skriva ditt namn !

Om du har ändrat adress eller mailadress eller någon annan personuppgift så meddelar du Micke på hans mailadress som är micke.w39@gmail.com!

Medlemskapet innebär att du kan delta i vår verksamhet som t ex våra klubbkvällar och utflykter. Du får också tidigt information om våra aktiviteter som föredrag, cirklar och kurser. För att få använda mörkrum och ateljé behöver du ha gått våra mörkrums- och ateljékurser för att ha kunskapen om vår materiel.

Mer information om Fotoklubb Fornby finns på vår hemsida: www.fotoklubbfornby.se

Mvh

Styrelsen för Fotoklubb Fornby