Nytt om vattenskadan

  1. att bänken i yttre labbet fastsatt och kopplad till vatten och avlopp
  2. att toaletten och varmvattenberedaren samt nytt golv i utrymmer är klart
  3. att ateljén är klar och städad
  4. att vi ska få en instruktionsbok om kodlåset
  5. att golven i korridoren och yttre labbet kräver mer mätning av fukthalt innan beslut tas om hur det ska åtgärdas. Kan ta 2 veckor innan beslut
  6. att vi bör ta hjälp av kunnig kompetens angående vilka färger som är användbar i fuktig källare