Corona

Vi är alla drabbade på ett eller annat sätt av corona som sveper över världen.
Fotoklubb Fornby är också drabbad. Det som i närtid är drabbat är en del av våra kurser. På menyval “fotoskolan” kan ni gå in på respektive kurs och se hur det ligger till. Kurser med startdatum i maj ligger än så länge öppet , men det kan komma att ändras snabbt. Våra medlemsmöte fortsätter än så länge om än lite försiktigare.