Riksförbundet Svensk Fotografi

Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd
Riksförbundet har beslutat inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

Fototävling med CEWE
I samarbete med vår huvudsamarbetspartner CEWE bjuder vi nu in till en tävling med fina priser från NIKON, SIGMA och CEWE, med ett sammanlagt värde på drygt 50.000 kr. Tävlingen är en öppen klass med fria motiv och är öppen för inlämning av bilder t.o.m. 31 mars 2021. Läs mer här. Du kan dessutom tävla med dina bilder i CEWE Photo Award.

Ändrade poängkrav för RSF Utmärkelse
För att lättare uppnå de högsta valörerna ERSF/guld och ERSF/platina har vi justerat poängkraven för dessa nivåer. Info finns här. Vi har även flyttat fram sista dag för ansökan i år till den 28 februari.

Inlämningen till Riksfotoutställningen 2021 har nu avslutats och vi gläder oss åt en ökning i antalet deltagare i bildspels-sektionen! Deltagaravgifter ska betalas (OBS: klubbvis) senast den 7 februariSe inbjudan och information här.

Inbjudan till Swedish Exhibition 2021
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår femte internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och flera andra internationella organisationer. Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari.

Årets RSF Arbetsstipendium har tilldelats Conny Magnusson i Fotografiska Föreningen i Malmö. Läs mer här.

Även Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar arbetsstipendium. Årets stipendiater är Kirsi Toivanen från Finland för ett projekt om damidrott, samt Gunilla Fulton från Sverige för ett projekt om en bild- och filmberättelse om sin familjs historia och bakgrund.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

Medlemskort 2021
Även 2021 kommer vi att tillhandahålla medlemskort för fotoklubbarna. De går att beställa med ett mail till exp@svenskfotografi.org och kostar fortfarande 2:-/st. Praktiskt för klubbar som inte själv vill eller kan ta fram medlemskort. Läs mer här. Det finns även årsböcker kvar i lager att beställa.

RSF på Instagram
Följ oss gärna och är du intresserad av att vara “Veckans fotograf”, skriv ett PM till oss på Instagram.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken. Det i Guld brukar delas ut vid Riksfototräffen. Info finner du här, samt regelverket här.
Förteckningar över utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

NFFF Hederstecken
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar årligen NFFF Hederstecken baserade på framgångar i nordiska utställningar/tävlingar med NFFF- och/eller FIAP-patronage. Regelverket för NFFF Hederstecken finns här och en förteckning över utdelade Hederstecken finns här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.