Tre Viktiga steg


Varifrån

Vad

Till vart

Varifrån

Först vill jag rekommendera att man skaffar en minneskorts läsare, om man inte har en sådan i sin dator (finns på de flesta laptops).
Det går i allmänhet mycket snabbare att överföra den vägen än med kabel från datorn.

Nu koppla in läsaren till en ledig USB port, sätt i minneskortet.

Gå in i biblioteksmodulen i Lightroom, klicka på knappen importera nere till vänster. Nu ska det växla till import fönstret, längst upp till vänster där det står källa ska en mapp med ditt minneskort dyka upp, det heter lite olika på grund av vilket kamerafabrikat du använder, välj det som du har.

Vad

Nu ska all bilderna på kortet dyka upp i mitten fönstret, här kan man välja vilka bilder som ska importeras till LR, standard inställningen är att alla bilder markeras, vill man av någon anledning inte importera allt så kan man längst nere till vänster i mitten modulen antingen avmarkera alla, så får man kryssa i den lilla rutan i den lilla bilden.

Överst i mitten av modulen finns nu 4 val (kopiera som dng, kopiera, flytta och lägg till).
Jag rekommenderar att man använder kopiera som DNG, se tidigare artikel om DNG. Flytta använder man om man vill flytta bilder ex från en HD till en annan HD.
Lägg till om man har bilder på datorn men dom inte är importerade till LR, bilderna blir då kvar där dom ligger men kan ses och editeras i LR

Vart

(detta är den viktigaste punkten så att man hittar igen sina bilder)

Längst uppe till höger finns nu Till Min katalog Vi förutsätter att vi bara använder 1 katalog till våra bilder.
Där ser man nu vilken hd/mapp som den är inställd på.
Men först file Renaming om man vill döpa om sina filer så är det här man gör detDe finns en massa möjligheter att styr vad man ska kalla bilden. VI lämnar det som det är med standard inställning.
Lägg till vid import är nästa, här kan man få med framkallnings inställningar på alla bilder direkt vid import vi låter den stå på none.
Vad man bör lägga till är dock metadata inställningar so du gjort, (ägare till bilden, copyright, namn och adress till fotografen m.m.)

NU TILL DET VIKTIGASTE STEGET VAR HAMNAR MINA BILDER.
Vi förutsätter att du har en extern HD( Rekommenderas), då ska du se den i fil listan. 
Markera in i en mapp, markera den huvudmapp där du lagrar dina bilder, då ska du se antigen et datum om du valt att sorter efter det eller det mappnamn du valt vid in i en mapp .

Nu är det bara att klicka på import nere till höger och luta sig tillbaka beroende på mängden bilder tar det sin tid, och om man valt DNG alternativet så tar det lite extra tid eftersom bilderna ska konverteras till dng.

Nu är det bar att växla till biblioteks modulen leta upp din HD ich mapp och börja redigera.