Vad är Lightroom?

LR är ett fantastiskt digitalt framkallningsprogram. Fotar man RAW så behöver bilden framkallas. Fotar man jpg så framkallar kameran bilden istället för fotografen. Så enkelt är det.

Lightroom är mer förändringar man gör i hela bilden (tex vitbalans, kurvor, objektivkorrigeringar, beskära mm). Photoshop är bättre om man tex vill klona, ta bort eller göra ändringar i delar av bilden eller jobba med lager.

Lightroom har den stora fördelen att du kan göra samma förändring i många bilder på ett enkelt sätt. Säg tex att du tagit en massa bilder med din kamera på olika ISO. Efteråt vill du lägga på brusreducering på bilder tagna på iso 1600 och uppåt. På bilder tagna på iso 4000 och mer vill du lägga på ytterligare brusreducering och dessutom musta till alla bilder lite extra meddom tagna med 5D mk ll tillsammans med 50/1.8

Ta bara och filtrera ut dom med iso 4000 och uppåt, jobba med en bild av dessa, brusreducera tills du ör nöjd, markera alla och använd komandot typ “gör samma förändringar som jag just gjort på alla andra iso 4000 bilder”. 

Vitbalans är ett annat exempel där samma justering kan göras på många.

En annan fördel är att alla ändringar man gör hamnar i en databas utan att grundbilden rörs, så att man kan göra många versioner av samma bild utan att det tar mycket mer plats på disk, i vart fall tills man beslutar sig för att exportera bilderna till JPEG.


Import: Du importerar bilder från minneskort till hårddisk och LR håller reda på vilka bilder du importerat tidigare om du fortsätter använda samma kort tex. Du kan utföra förinställda saker vid import, ge bilder metadata (copyright information etc). Bilder hamnar i en katalogstruktur med namn och datum eller hur man vill ställa in det. 

Bibliotek: Du kan sortera, välja ut bilder att jobba med, sätta keywords, ranka bilder efter kvalitet eller innehåll, jämföra bilder mot varann och ordna i samlingar av bilder som hör ihop osv. Framkalla: Det funkar som en RAW-konverterare, exakt samma motor som Photoshops Adobe Camera RAW, men ytterligare några funktioner som kloning etc. Grejen här är att LR är mycket bättre på att hantera många bilder än Camera RAW i mitt tycke. 


Smidig export av flera bilder med förval på storlek, utformat, hur mycket skärpning beroende om de ska till print eller webb, vilken metadata som ska med osv. Eller så kan man publicera bilder direkt från LR till fotosidan till exempel eller Flickr osv. Du behöver alltså aldrig gå ur LR från att bilderna lämnat kameran till de är ute i tryck, webb eller i en katalog på disk.

3 fördelar med DNG

Tar upp mindre plats. En DNG-fil är generellt sett mindre i filstorlek än andra Raw-filer.

Enklare att leverera och arkivera. Till skillnad från övriga Raw-format, som skriver information (metadata) om vad du gjort med bilden till en XMP-fil, skrivs istället informationen direkt till DNG-filen. Du får alltså färre filer på hårddisken, och det blir mycket enklare att maila iväg filerna till andra.

Framtidssäkert. DNG är utvecklat som en öppen standard för att vara mer framtidssäkert. Det finns en risk att framtidens bildhanteringsprogram inte har stöd för just dina kameraspecifika Raw-filer. Då är DNG lösningen.

Slutsats

Laddar upp till 8 gånger snabbare
Valet ”bädda in snabba inläsningsdata” sägs göra att bilder kan läsas in snabbare i modulen Framkalla

Öppet format och inte beroende av leverantör
Tanken är att en bild i DNG-formatet skall kunna läsas av de flesta program – även i framtiden eftersom tolkningsprogrammet är öppet.

Arkiveringssäkert och bakåtkompatibelt
Se ovan rörande arkivering och DNG-formatet gör bakåtkompatibilitet möjligt på flera olika sätt.

Alla förändringar av bilden sparas i DNG-filen
DNG-filer lagrar alla metadata och inställningar med själva filen – det behöver inteen underordnad XMP-fil som Raw-filer.

Mindre filer – mellan 5-20% mindre än RAW

Inbyggd filverifiering.
DNG-filer innehåller en kontrollsumma som gör att Lightroom kan kontrollera omden ursprungliga källdatan är skadad. DNG är den enda Raw–filformat som gör det.
Detta är särskilt viktigt för långtidsarkivering.


Nackdelar med DNG

Enklare backup med XMP
Eftersom ändringar ligger i separat fil behöver man inte kopiera hela bilden igen

Ytterligare ett steg vid importen
Tar mer tid i anspråk

Fungerar inte med alla program
Vill du använda t. ex Nikons Capture NX fungerar inte DNG