Bildskapande
Vad är det som gör att vissa bilder är bättre än andra?
Vad är det som får betraktaren att stanna länge i bilden utan att blicken flackar runt utan fast punkt?
Vissa bilder har det där lilla extra som gör det till en bra bild och men det flesta bilder har det inte.
En bild som är komponerad på rätt sätt har större förutsättningar att lyckas. Hur åstadkommer man
en välkomponerad bild. Det finns ett antal grundregler som man kan följa. Här följer en kort beskrivning på ett par av grundreglerna:


Placering:
Gyllene snittet eller tredjedelsregeln
Bilden delas in ett rutnät med 4 streck se bild nedan. Vid varje skärningspunkt bör huvudmotivet
läggas för att bilden ska bli harmonisk,


Linjer:
Linjer, diagonaler och rektanglar leder betraktaren in i bilden och förhoppningsvis betraktar bilden lite mera. Allt man hittar som bildar en linje kan användas. Det kan vara ett staket, en krokig väg, en rad blommor och som bilden nedan en rad
med hästar.


Här följer ytterligare exempel på viktiga kompositionsregler

Inramning
Djup
Bakgrund
In och ut ur bilden
Porträtt
Ljuset

Vill du veta mera så har fotoklubb Fornby en kurs i ämnet

Mvh
Micke Wiklund
Fotoklubb Fornby