Vad är landskap?

De flesta som får frågan tänker sig en vy över öppet landskap eller berg.

Men landskap är så mycket mera. Egentligen är allt vi har runt om kring oss någon typ av landskap som t.ex  stad , gruva , bäckar/åar , myrar, sjöar hav/kust etc. Många glömmer också bort det lilla/intima landskapet som är ett utsnitt ur det större landskapet. Vad man ska dra gränsen för det lilla landskapet mot makrofotografering är svårt. Men man kan säga att ser man landskap i bakgrunden om än suddigt så är det en landskapsbild annars är det en makrobild.

Exempel på olika landskapstyper:

Vad behöver man för utrustning för landskapsfotografering?

Landskapsfotografering är inte så dyrt om man jämför med andra typer av fotografering som t.ex fågelfotografering. Man kan använda allt från mobilkamera till den mest avancerade systemkameran men vissa motiv kräver lite bättre kamera t.ex en solnedgång eller fotografering i dåliga ljusförhållanden (gryning och skymning).  Basen för de objektiv man ska använda är vidvinkelobjektiv ca 20-35 mm men också ett kortare tele kan vara användbart. De objektiv som täcker det mesta i landskapsfotografering är ett 24-70mm och ett 70-200mm objektiv eller andra zoomobjektiv med liknande storlekar. Det finns både billig och dyra objektiv att välja på. Ett stativ är nödvändigt , inte bara när man fotar med längre slutartider som vid dåligt ljus eller när man vill ha lite mjölkigt rinnande vatten utan det är bra även när ljuset är bra.  

Var ska man fota?

Att ha kännedom om stället man ska fotografera på ger oftast de bästa bilderna. Därför är det viktigt att hitta några favoritställen kanske så många som 15-20 st . Besöka favoritställena vid olika tidpunkter på dygnet och i olika väderlekar.
Om man kommer till ett nytt ställe, kan det vara fördel om man går runt området och bekantar sig med stället innan man börjar fotografera. Det kan även vara bra att gör så på ett ställe man varit på tidigare, att inte ha för bråttom med fotograferandet.

Kamerainställningar?

Kamerainställningen när man börjar fotografera är en bländare runt 8 -13 och en slutartid som ska ligga på ungefär samma tid som det objektiv man använder. Exempel. Man har en brännvidd på objektivet på 35mm och då kan man fota med en slutartid på 1/35 dels sekund för att inte det ska bli skakningsoskärpa. Långsammare tider bör stativ användas. Utifrån dessa inställningar så är det roligt att experimentera med andra inställningar för att få ett eget stuk på bilderna.

Hur viktig är en bra komponerad bild? 

Att lära sig grunderna i komposition är viktigt som utgångspunkt men att därifrån gå ifrån kompositionsreglerna är också viktigt men man ska veta vad man gör när man bryter reglerna och kunna ge en förklaring till det.
Några kompositionsregler som är viktiga att komma ihåg:
1. Tredjedels regeln. Man delar in bilden i tre delar en förgrund , en mitt och en bakgrund.

2. Djupet. Kanske den viktigaste kompositionsregeln när det gäller landskapsbilder. Den hör ihop med tredjedelsregeln.  Man kan också ha djup i bilden genom att ha kort skärpedjup.

3. Linjer. Man använder sig av naturliga linjer som leder ögat in i bilden. Det kan vara en bäck, ett  staket eller liknande.

4. Inramning. Man ramar in bilden med ex. ett träd , en buske eller en sten.

Ljuset?

Ljuset är absolut det viktigaste i all fotografering. Inget ljus ingen bild. 
Man kan utnyttja ljuset på många olika sätt: Soluppgång , solnedgång , dimma , regn , direkt efter regn. månljus  osv.  Alla ljus har sin tjusning och det är ytterligare en anledning till att ha några favoritplatser. Att fota på samma plats vid olika ljusförhållande.

Några exempel där ljuset spelar roll:

Till sist. Skapa er en egen stil genom att bryta mönster, olika fotovinklar , kort eller långt skärpedjup etc.

Mvh
Micke Wiklund
Fotoklubb Fornby