Instruktion för skötsel av ateljén och mörkrum

Vill Du nyttja mörkrumslokalerna och/eller ateljén kostar det 800 kr för helår.

För att få använda lokalerna måste du ha deltagit i någon av klubben godkänd kurs, såsom en fotocirkel som drivs av klubben. När du betalar in terminsavgiften ska du också skriva, när du gick den senaste studiecirkeln och vilken ledare du hade när du gick den cirkeln.

Tillgång till labb och ateljé förutsätter att du kan hantera utrustningen så väl att nästa medlem som kommer in dit finner lokal och utrustning i lika gott skick som när du kom dit. De flesta som kommer nya till oss deltar i de kurser och studiecirklar som vi anordnar för att befästa kunskaperna.

Anser du att du redan har kunskaperna för att kunna använda våra lokaler? Tala med – skriv till våra ansvariga för ateljén och mörkrummet innan du betalar in din avgift. Vi brukar ordna så att du får träffa några av oss och prata om vad som krävs av varje användare.

Att nyttja våran ateljé och eller mörkrum kostar nu 800 kr/år. Du kan betala in avgiften till Fotoklubb Fornby på bankgirokontot 5119-3308.

OBS! Glöm inte att skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress som ett betalningsmeddelande.

607124

Spara

Spara