Att nyttja våran ateljé och eller mörkrum kostar nu 800 kr/år. Du kan betala in avgiften till Fotoklubb Fornby på bankgirokontot 5119-3308.

OBS! Glöm inte att skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress som ett betalningsmeddelande.