Information om Fotoklubb Fornbys rutiner i mörkrum och ateljé.

Behörigheten som kortet ger gäller alltså användningen av lokalerna i källarplanet på Östflygeln på Fornby folkhögskola. Under terminstid (normalt ca 20 augusti – 20 december samt 15 januari – 30 maj med undantag för höstlovet , februarilovet  samt påsklovet. Har vi ett avtal med Fornby folkhögskola att Östflygelns entrédörr är olåst under vardagar mellan kl. 8:30 och 16:00. Övriga tider är dörren låst. Studiecirklar och enskilda medlemmar kommer då in med hjälp av de larmbrickor (taggar) Fotoklubb Fornby disponerar. Kontakt för lån av tagg: Staffan (Islingby) 070-2110261, Lars-Åke /Årby) 070-7576005, Robert 073-6905028, Per (Romme) 070-5363113, Jhan (Bullermyren) 070-5757178, Anna (Tjärna) 070-2019151, eller Mikael (Hälsinggården, Falun) 070 -5958978.

Förutom att vi är ansvariga för fotolokalerna, är vi även ansvariga för hela huset när vi tar oss in med egen tagg. Det betyder att vi inte kan lämna ytterdörren olåst och obevakad (än mindre uppställd så att kyla och oinbjudna personer kommer in i lokalerna)! Har du avtalat tid med deltagare eller fotoobjekt så måste insläppet du gör vara kontrollerat. Det betyder att du står där i dörren och tar emot och ser till att den blir låst efter er. Eller att de som ska in, ringer till dig och ber dig komma och öppna. Du ser sedan till att det är låst när du släppt in dem. Några andra alternativ finns inte.

För att vi ska kunna behålla en hög nivå på lokaler och verksamhet, måste vi tillsammans spara på kostnader och vara uppfinningsrika för att hitta det bästa sättet att fortsätta driva fotografiska projekt.

För dig som är behörig användare av Fotolabbet:

Ett återkommande problem är återvinningen av fixerbaden inne i fotolabbet där kunskaperna brister: Vid båda bänkarna där inne beskrivs att för det FÖRSTA FIXERBADET ska man hämta tidigare använt fix i FFF (Facket För Fix). Och det är dit man häller det nyblandade fixerbad två när man är klar för dagen. Återanvändning av den tillblandade fixeringen 2 gånger är billigare och miljövänligt

För dig som är behörig användare av Ateljén:

Nu finns det en motoriserad bakgrundsdragare som gör det lättare att hålla koll på att de rullas upp tillbaka på rätt sätt. Styrdosan ligger i skåpet med blixtstyrningen.  Fortfarande gäller: Använda inte full styrka på blixten – då kör du sönder säkringen. Du kan heller inte ha full styrka på följeljuset mer än någon minut. Höljet och skyddsglaset blir för hett och kan spricka eller smälta!

Du ska skriva upp dig i noterings-listan (den som finnas till höger i trapphuset i markplanet) när du är i mörkrummet eller ateljén. Om du upptäcker något fel: Skriv direkt på den listan och ring till Kjell eller Jhan eller vakten om felet är allvarligt (tel. se nedan!). Bokning av ateljén på www.kalender.se. Namn: Fornby Ateljé och lösenordet är: Fornby19. Mejla mig för instruktion!

Det är också viktigt både för dig och för oss om vår databas innehåller korrekta uppgifter om dig. Så var snäll och ändra när du byter adress eller telefon. Mejladress mottages tacksamt!
Aktuell information om Fotoklubb Fornby finns på vår hemsida fotoklubbfornby.se  och hos vår ordförande Per Leijström, som har telefon 070-5363113 och mejl info@fotoklubbfornby.se

Med vänliga hälsningar/     för styrelsen  Per Leijström

Tel. till Staffan: 070-2110261 (e-post: staffan@alltiplast.se)
Tel. till Per: 070-5363113 (epost: info@fotoklubbfornby.se)
Tel. till vakten: 070/5823585. 

INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSELN AV BAKGRUNDERNA – SE NEDAN!

För att vi ska kunna lämna ateljén i samma skick som vi vill ha den när vi kommer tillbaka till den…

OBS Instruktion för rena och hela bakgrunder i ateljén

Viktigast för att vi ska kunna hålla våra bakgrunder i bra skick är att golvet under och omkring dem är så rent som möjligt. Speciellt kritiskt är det på vinterhalvåret, när vi drar med oss in väta och grus/småstenar på våra skor och låter allt det ligga kvar där. Men även sommartid så blir det grusigt från våra skor (och även från de kalkade väggarna). Vi rekommenderar att du kontrollerar golvet framför bakgrunderna noga innan du drar ner en av dem. Finns det partiklar och väta där så måste du åtgärda det. I städskrubben direkt under trappen finns det nu ytterligare städmateriel för att kunna hantera att golv och bakgrunder hålls rena och torra. När du drar upp bakgrunden, gör det försiktigt och håll full koll på att den går upp rakt!

Pappersbakgrunden är den klart känsligaste. Den tål varken att bli våt eller bli utsatt för vassa saker (som t.ex. komma snett tillbaka upp i hållaren eller komma ovanpå vassa småstenar på golvet).

Om du drar sönder den så vill vi att du helst både tejpar ihop skadan och rapporterar till Jhan eller Kjell. Det sistnämnda är ett absolut krav (kontaktuppgifter nedan). Undvik att gå med skor på papperet. Det blir väldigt lätt fläckar som inte går att ta bort. Sådana fläckar kan endast ”repareras” genom att klippa bort den delen av rullen. Om du tvingas göra det, rapportera till oss att du gjort så.
Vinylbakgrunden klarar väta, men inte vassa saker. Damm och andra små partiklar attraheras av plasten och följer gärna med upp i rullen när du rullar upp den efter användningen. Det betyder att bakgrunden är nedsmutsad när den rullas ner nästa gång. Vi rekommenderar att du torkar av golvet med städverktygen, som finns i skrubben, innan du tar ned och brer ut en bakgrund. De går att använda både för blött och torrt. Gör golvet torrt med en torr svabb eller papper från stora rullen i fotolabbet. OBS ta reda på skräpet du får ihop och lägg det i soptunnan vid reprostället. Lägg använda moppar och dukar i plasthinken som finns strax utanför städrummet (ovanpå varmvattenberedaren). Dessa tvättas regelbundet och återanvänds. Vinylbakgrunden tål mer att gå på med mjuka, rena skor. Men vassa klackar funkar inte! Inte heller oskodda stolar eller andra vassa saker.
Fläckar kan tas bort med litet diskmedel, utspädd i en enkel sprayflaska och torkas torrt med papper (finns i korridoren) eller mikrofiberduk (finns i städutrymmet).

Ateljé-ansvarig: Staffan: 070-2110261 (e-post: staffan@alltiplast.se)
Mörkrum-ansvarig: Staffan: 070-2110261 (e-post: staffan@alltiplast.se)