Camera. Point. Shoot.

Fotoklubb Fornby är som det låter; En fotoklubb. Medlemsantalet varierar ifrån år till år, där ca 60 medlemmar är det normala. Våra verksamheter utgår från fotolokalerna på Fornby folkhögskola i Borlänge (i den s.k. Östflygeln). Medlemmarna har här möjlighet att använda både ett välutrustat mörkrum och en ateljé med modern utrustning. Du kan läsa mer om villkoren och kostnaderna under fliken Medlem.

Klubben har en negativ/diabilds-skanner för 35mm film (Nikon LS-50 SuperCoolscan V ED) som vi lånar ut till den medlem som vill föra över bilder från film till digitala bildfiler i datorn.
Medlemmarna kan också låna vår kallibrator för bildskärm, projektor och skrivare (X-rite i1 Display Pro) för att regelbundet kunna kontrollera kontrast och färgskala på sina utskrifter och projektioner.

Vår största verksamhet utgår från studier i fotografi, ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Fornby folkhögskola. Som medlem kan man sedan i egen regi eller tillsammans med andra medlemmar fortsätta att fördjupa sig i sitt specialområde.

Vi har ofta egna utställningar och deltar i större gemensamma arrangemang.

Vi i Fotoklubb Fornby vill
Verka för en aktiv och lyckosam fotografering.
Ge många möjlighet att delta i en skapande kultur
Sprida en medvetenhet om bildens stora betydelse i vår tid.