Medlemsmöten 2023

Följande datum gäller för hösten  2023:

Onsdag 23/8 kl 18:00
Minneskort
Bildvisning av medlemmar

Onsdag 6/9 kl 18:00 
Kursupptakt

Onsdag 20/9 kl 18:00
Filter
“laget runt bild” av Staffan

Onsdag 4/10 kl 18:00

Onsdag   18/11 kl 18:00

Onsdag 1/12 kl 18:00

Onsdag   15/12 kl 18:00
Avslutning för hösten

Vi kommer att ha våra medlemsmöten på onsdagar, jämna veckor. Det kommer att bli olika aktiviteter under dessa onsdagar som t.ex bildvisning , föredrag och kortare kvällsutflykter etc. Olika aktivtiter meddelas till medlemmarna via mail.

Under 2023 kommer teman för medlemsmötena att bestämmas på varje medlemsmöte. “Vad vi ska ha för tema nästkommande möte”. Vi kommer att bli mera flexibla på det sättet och kan lägga in t.ex en utflykt ,ett föredrag etc på kort varsel.

Ett stående tema vid varje medlemsmöte är att en medlem tar med en bild som vi bedömer (laget runt) med vissa kriterier. Kriterier till bildanalys