Medlemsmöten 2023

Vi kommer att ha våra medlemsmöten på onsdagar, jämna veckor. Det kommer att bli olika aktiviteter under dessa onsdagar som t.ex bildvisning , föredrag och kortare kvällsutflykter etc. Olika aktivtiter meddelas till medlemmarna via mail.

Under 2022 kommer teman för medlemsmötena att bestämmas på varje medlemsmöte. ”Vad vi ska ha för tema nästkommande möte”. Vi kommer att bli mera flexibla på det sättet och kan lägga in t.ex en utflykt ,ett föredrag etc på kort varsel.

Följande datum gäller för resten av 2022:

Onsdag 11/1 kl 18:00

Onsdag 25/1 kl 18:00 Upptaktskväll för våra kurser

Onsdag 8/2 kl 18:00 Fotografera snö och rengöring av sensorn i kameran

Onsdag 22/2 kl 18:00

Onsdag 8/3 kl 18:00

Onsdag 22/3 kl 18:00

Onsdag 5/4 kl 18:00

Onsdag 19/4 kl 18:00

Onsdag 3/5 kl 18:00

Onsdag 17/5 kl 18:00

Onsdag 31/5 kl 18:00

Onsdag 14/6 kl 18:00