Medlemsmöten 2021

Vi kommer att ha våra medlemsmöten på onsdagar, jämna veckor. Det kommer att bli olika aktiviteter under dessa onsdagar som t.ex bildvisning , föredrag och kortare kvällsutflykter etc. Olika aktivtiter meddelas till medlemmarna via mail. Följande datum gäller för resten av 2021:

Onsdag 20/10
Onsdag 3/11
Onsdag 17/11
Onsdag 1/12
Onsdag 15/12