Till minne av Elisabeth Tillander

Elisabeth Tillander, vår kära ”Tillan”, lämnade oss den 9/11. ”Tillan” var med och startade Fotoklubb Fornby och var under alla år en aktiv entusiast. Som suppleant i styrelsen bistod hon med stor klokhet i våra beslut. Hon var ofta sekreterare vid styrelsemötena där hennes begåvning i svenska språket kom till god nytta. Hon fanns alltid som ett stöd, lite grand i bakgrunden men som det stabila fundament som föreningen vilar på. Vi kommer att sakna hennes entusiasm, energi och närvaro i Fotoklubb Fornby.

Per Leijström, ordförande