Bokning

Hej här bokar du mörkrum och ateljén.

Till kalendern

För avgifter och medlemskap; se medlem. Ditt lösen för inloggning hittar du i medlemsutskicket från klubben.
Under våren har vi för avsikt att skaffa en egen bokningskalender,
men så länge använder vi kalender.se

Instruktion för skötsel av ateljén